Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Jarne upratovanie
11 a 12. apríla sa uskutočný zber objemného odpadu
Oznámenie o rozhodnutí posudenia vplyvov na životné prostredie
Posudzovanie vplyvou na životné prostredie Športovo rekreačné jazero Nesvady
Oznam o začatí konania
Začalo sa konanie pojednávajúce o výrube drevín
Výberove konanie
prebehne výverové konanie za účelom obsadenia funkcie riaditeľky Základnej školy Alapiskola

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa