Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Starosta Obce Nesvady

 

Meno a priezvisko :                       JUDr. Jozef Haris

Dátum a miesto narodenia :          28.8. 1944 Nové Zámky
Bydlisko :                                      Lipová č. 4 
                                                       946 51 Nesvady
Zamestnanie :                                Obecný úrad Nesvady
                                                       Obchodná č.23
Tel. :                                              00421 - 35 76 92 325
Fax:                                               00421 - 35 76 92 821
E-mail :                                         starosta@nesvady.sk
 
 
Dosiahnuté vzdelanie :
 • Základná škola Nesvady - Ostrov nad ohoři - Nesvady 1950 - 1958
 • Streedná všeobecnevzdelávacia škola Hurbanovo (SVŠ) 1958 - 1961
 • Právnicka fakulta univerzity Karlovy Praha 1968 - 1973
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava - 2. ročné postgradualne štúdium - správne právo 1984 - 1985

Priebeh zamestania :

 • Ministerstvo vnútra SR 1965 - 1976
 • Miestny národný výbor Nesvady - tajomník 1976 - 1979
 • Miestny národný výbor Nesvady - predseda 1980 - 1990
 • Obec Nesvady - starosta obce 1990 - doteraz

Členstvo v inštitúciách a funkcie :

 • Od roku 1994 - člen Rady ZMOS a sekcie legislatívy
 • Od roku 1998 - člen Predsedníctva ZMOS
 • od roku 2002 predseda Združenia miest a obcí Žitného ostrova

Jazykové znalosti

 • aktívne - maďarčina