Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

POSLANCI - ROKY 2010 - 2014

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

1. Ing. Juraj Miškovič  Strana maďarskej koalície
2. Róbert Dobosi     Strana maďarskej koalície
3. PharmDr. Katarína Haris  MOST - HÍD
4. Zoltán Molnár   Strana maďarskej koalície
5. Mgr. Gizela Holková Strana maďarskej koalície
6. Zoltán Haris   Strana maďarskej koalície
7. Mgr. Mária Tótová   Strana maďarskej koalície
8. Mgr. Tibor Simonics   Strana maďarskej koalície
9. Mgr. JánosDibusz  Nezávislý kandidát
10. Mgr. Ladislav Sárai  MOST - HÍD
11. Ing. Zoltán Takács     Strana maďarskej koalície
12. Alžbeta Patakyová   MOST - HÍD

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu