Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO

 
Cieľom kultúrneho strediska v Nesvadoch je udržiavanie, podpora a rozvoj kultúrných a duchovných hodnôt, stará sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvýja miestne a celo-národné hodnoty a tradície, podieľa sa na vytváraní nových, podporuje a rozvíja na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľnočasové aktivity jednotlivcov i rôzných skupín obyvateľstva

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Prispieva k rastu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva obce, prejavujúcej sa v skvalitňovaní životného štýlu, medziľudských vzťahov a komunikácie i kreativite obyvateľstva v rozličných sférach spoločnosti.

Organizuje miestne kultúrne slávnosti, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy,požičiava knihy, časopisy a zabezpečuje informačné služby občanom.

Prenajíma svoje priestory na rozličné príležitosti, poskytuje služby na úseku propagácie a štvrťročne vydáva kalendár podujatí.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

KONTAKT:

Riaditeľ: František HOLOP

Adresa: Obchodná 21

Nesvady

Tel.: 035 / 769 22 89

Email: mks.nesvady@post.sk

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu